Al contingut principal

V4.1 Estació - Mas Roig - Escola Ferran i Clua / V4.2 Estació - La Serreta


Sortides des de FGC Valldoreix  Línia V4.1

Sortida Pl. Estació
Feiners excepte el mes d’agost: de 08.00 a 18.00 h cada 30 minuts

Pas Pl. mas Roig
Feiners excepte el mes d’agost: de 08.09 a 18.09 h cada 30 minuts

Sortides des de FGC Valldoreix  Línia V4.2

Feiners excepte el mes d’agost: de 08.15 a 18.15 h cada 30 minuts

 

Top