Al contingut principal

Últimes modificacions


Relació de les vies que s'ha creat noves o que han canviat de denominació des de l'any 2010.

Modificacions de carrers

 • Avinguda de Can Cabassa - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 20 de març de 2017
  Abans anomenat: Carrer de Fuerteventura
  S'ha modificat el tram entre la plaça de la Llaurada i plaça de la Sembra
 • Plaça de Miquel Olivella - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 20 de març de 2017
  Abans anomenat: Plaça de Pere Planes
 • Camí de Can Puig - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 de març de 2017
  Camí que comunica Can Puig amb la carretera de la Rabassada
 • Passatge de la Senyera - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 de març de 2017
  Via que uneix la plaça de la Vila amb el carrer del Dos de Maig, a la façana Nord de la Casa Consistorial.
 • Carrer del Moianès - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 de març de 2017
  Carrer al barri de Can Barata
 • Jardins del SantCu - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 de març de 2017
  Porció del Parc de Can Vernet que es troba davant les instal·lacions esportives i que està delimitat per passeres, a carrer de Ventura Gassol.
 • Plaça dels Tres Pous - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 23 de maig de 2016
  Abans anomenat: Plaça de Sant Antoni
 • Jardins de Maria Mercè Marçal - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 23 de maig de 2016
 • Passatge de l'Amistat - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
  Abans anomenat: Passatge de l'Astre
 • Plaça dels Carreters - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Jardins d'Anna Murià - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Parc d'Ernest Lluch - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de Joan Pau II - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de la Pelleria - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça del Celler - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de Cerdanyola - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de Rubí - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de l'Oli - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de Coll Favà - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça dels Abats - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de l'Era - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça del Blat - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de la Sega - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de la Sembra - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de la Llaurada - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de la Collita - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de la Batuda - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de la Mòlta - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de Can Sant Joan - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça del Vi - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de les Portadores - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de la Verema - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça del Xic - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça dels Arreus - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça dels Traginers - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça dels Boters - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça dels Basters - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça dels Pagesos - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça dels Cistellers - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Plaça de les Aixades - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 20 d'octubre de 2014
 • Avinguda de Can Montmany - [ adequació grafia ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
  Abans anomenat: Avinguda Can Monmany
  S'ha adequat la toponímia a indicació de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat.
 • Camí de Can Badal - [ adequació grafia ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
  Abans anomenat: Camí de Ca n'Abadal
  S'ha adequat la toponímia a indicació de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat.
 • Camí de Can Bova - [ adequació grafia ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
  Abans anomenat: Camí de Can Boba
  S'ha adequat la toponímia a indicació de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat.
 • Carrer de Jeroni Pujades - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
  Abans anomenat: Camí de Can Rabella
  S'ha fet efectiu el canvi de nom del Camí de Can Rabella pel de Carrer de Jeroni Pujades aprovat en el ple 20/12/2004.
 • Carrer de Can Revella - [ adequació grafia ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
  Abans anomenat: Carrer de Can Rabella
  S'ha adequat la toponímia a indicació de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat.
 • Carrer de Liberata Masoliver - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Pont de Can Revella - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Passatge de les Bòbiles - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Carrer del Grèvol - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Passatge de la Baula - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Carrer de Carboneres - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Passatge de la Portada de les Aigües - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Jardins de Miquel Martí i Pol - [ nou nom a un espai ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Carrer de Penjallops - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de maig de 2013
 • Carrer del Marfull - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 15 d'octubre de 2012
  Abans anomenat: Carrer de la Mata
  S'ha modificat el tram comprès entre el C. d'Antoni Caballé i l'Avinguda de Villadelprat
 • Carrer de l'Esquirol - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 15 d'octubre de 2012
  Abans anomenat: Carrer de Margarit
  S'ha modificat el tram final del Carrer de Margarit, en la zona de Can Pagan.
 • Carrer de l'Espígol - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 15 d'octubre de 2012
 • Carrer de Jesús Serra Santamans - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 21 de febrer de 2011
  Abans anomenat: Carrer de Francesc Viñas
 • Plaça de Maria Sabater - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de febrer de 2011
 • Passatge de Pla i Argelich - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de febrer de 2011
 • Passatge del Xalet de Josepa Negre - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 21 de febrer de 2011
 • Avinguda de Can Volpelleres - [ adequació grafia ] Aprovat al Ple del 15 de febrer de 2010
  Abans anomenat: Avinguda de Can Vulpalleres
  S'ha adequat la toponímia a indicació de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat.
 • Carrer de les Tres Torres - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 15 de febrer de 2010
  Abans anomenat: Passatge de la Verònica
  Dels 2 trams existents amb el nom de Passatge de la Verònica, s'ha modificat el tram comprès a partir del número 10. Aquest canvi de nom comporta també un canvi de numeració del carrer.
 • Plaça de Victòria dels Àngels - [ canvi denominació ] Aprovat al Ple del 15 de febrer de 2010
  Abans anomenat: Plaça del Centre Cultural
 • Plaça de Miranda de l'Alzinar - [ nou nom ] Aprovat al Ple del 15 de febrer de 2010
Top