Al contingut principal

Transparència

  • Ajuntament de Sant Cugat
  • Ajuntament de Sant Cugat
  • Oficina d'Atenció Ciutadana

L’Ajuntament de Sant Cugat té un ferm i reiterat compromís de transparència, amb la voluntat d’informar i retre comptes de tota l’acció de govern i administració municipal.

Des de fa anys, és també un referent en gestió pública gràcies al Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica o, anomenat de forma més senzilla, el PACTE.

Amb aquesta eina, l’Ajuntament planifica i gestiona la seva acció de govern, alhora que facilita el retiment de comptes i l’avaluació de les seves polítiques públiques.

El PACTE és també clau per a la racionalització dels recursos públics i la reorientació d'actuacions en un entorn complex i canviant.

 

Top