Al contingut principal

Animals domèstics

  • Rambla del Celler
  • Passejant el gos

Tinença responsable

Els animals de companyia (gossos, gats, fures,...) són una font de satisfacció i proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat.

La tinença d’animals de companyia està autoritzada en domicilis particulars sempre que es compleixin les condicions higièniques i sanitàries de manteniment, de benestar i de seguretat per a l’animal i per a les persones.

Cal recordar que un animal no és una joguina, sinó un ésser viu que necessitarà que en tinguem cura durant tota la vida. Per això, abans d'adoptar un animal, és molt important rebre assessorament i decidir, de forma responsable, l'espècie i el tipus de mascota que sigui més adequada per a nosaltres i la nostra família, tenint en compte el tipus d'animal, la mida, el pèl, l'edat, el sexe i l'entorn que necessita.

Adopció responsable

El servei d’assessorament sobre adopcions té per objectiu promoure l'adopció responsable d'animals de companyia, facilitant als animals un entorn físic i psicològic adient. Tots seran lliurats esterilitzats, vacunats i correctament identificats.

Si adopteu un animal de companyia tindreu un amic fidel i gaudireu de beneficis físics i emocionals, però també haureu de fer-vos responsables d'atendre les seves necessitats.

Podeu accedir als animals en adopció que han estat trobats en el municipi en aquest enllaç.  

Maltractament d'animals

El maltractament animal inclou tots els comportaments que causen dolor innecessari o estrès als animals. Els maltractaments són molt variats ja que inclouen múltiples comportaments que van des de la negligència en les cures bàsiques al maltractament directe. Les sospites o possibles denúncies de maltractament d'animals es poden adreçar a l'Ajuntament a través de la bústia ciutadana.

Servei de recollida, guarda i custòdia d'animals domèstics

A partir del 15 de juliol, la protectora Help Guau gestiona el servei de recollida, guarda i custòdia dels animals de companyia extraviats, perduts i/o abandonats a l’espai públic i en facilita la recuperació als seus propietaris.

Tal i com es recull a l’Ordenança municipal sobre la protecció i tinença dels animals, tenen la consideració d’animal de companyia els gossos, els gats i les fures.

Cal recordar que la identificació de l’animal amb el microxip o la xapa facilita la recuperació. Si l’animal està correctament identificat rebreu una trucada telefònica per tal que el pugueu recuperar el més aviat possible. Si el vostre animal de companyia no està correctament identificat i voleu recuperar-lo només es retornarà desprès de la inserció del microxip.

Podeu accedir als animals que han estat trobats en el municipi en aquest enllaç

Cens d’animals de companyia

La persona propietària d'un animal de companyia (gat, gos o fura) està obligada a censar-lo a l'ajuntament on resideix habitualment l'animal. Té un termini de tres mesos des del naixement de l'animal o de 30 dies des de la data d'adquisició, el canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens per comunicar-ho. Prèviament a la inscripció de l'animal en el cens municipal, ha d'haver estat identificat amb microxip per un veterinari.

Per gestionar les altes i baixes a aquest cens consulteu el tràmit cens d'animals de companyia.

Tinença de gossos potencialment perillosos

D'acord amb el Decret 170/2002, d'11 de juny, els titulars de gossos potencialment perillosos i tota persona que els condueixi als espais públics requereix de llicència per a tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos.

Podeu obtenir tota la informació necessària per a tramitar la llicència consultant el tràmit llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Colònies de gats de carrer

La presència de gats al carrer és habitual en tots els municipis i Sant Cugat no n’és un excepció. Gran part d’aquests animals són gats domèstics abandonats o de descendència salvatge que colonitzen espais urbans on troben aliment i aixopluc. Això, unit al fet de no tenir depredadors, permet que aquests gats es reprodueixin ràpida i fàcilment arribant a assolir poblacions desproporcionades.

Una femella pot cadellar divuit gatets l’any. Aproximadament la meitat d’aquests sobreviurà i, entre els quatre i sis mesos, ja seran capaços de tenir les seves pròpies camades. Un gat de carrer té una esperança de vida de 3 a 5 anys a causa d’accidents, malalties, malnutrició, etc.

Les colònies de gats són animals esterilitzats que conviuen en un espai públic i que són alimentats amb pinso sec.

Top