Al contingut principal

SQM - EHS

  • Plànol amb localització antenes telecomunicacions
  • Plànol amb els equipaments municipals amb Wi-Fi
  • Asfaltat de carrers
  • Neteja viària

Sensibilitat Química Múltiple (SQM) i Hipersensibilitat Electromagnètica (EHS) descriuen un conjunt de símptomes molt variats vinculats amb l’exposició a una àmplia varietat d’agents que es troben en el medi ambient. La presentació dels símptomes o les reaccions es relacionen amb l’exposició a substàncies i/o ondes electromagnètiques a nivells habitualment tolerats per la majoria de les persones.

En aquest espai l’Ajuntament posa a disposició de les persones afectades, d’una banda, informació actualitzada sobre la localització en el municipi dels possibles emissors de substàncies i ondes electromagnètiques; i d’una altra, avisos sobre les activitats que es realitzen a l’espai públic i que més freqüentment són mencionades per les persones afectades com a desencadenants dels símptomes.

Top