Al contingut principal

Salut ambiental

  • Cotorres argentines al parc Ramon Barnils
  • Mosquit tigre

L’Ajuntament és responsable de vetllar perquè les condicions de l'espai públic i privat siguin les idònies per al manteniment de la salut de les persones. Per això realitza diferents controls.

Control de plagues urbanes

L'àmbit de Salut controla la població d'animals com rosegadors, mosquits tigre, altres insectes i aus urbanes, com coloms i cotorres, per mantenir-les dins un llindar que no provoqui molèsties a la ciutadania. Es fan tant accions programades com en resposta a incidències que puguin sorgir.

Control de finques en situació de risc per a la salut

En resposta a denúncies de la ciutadania, l'Ajuntament fa una diagnosi de les finques urbanes en situació d'insalubritat i posa en marxa el procediment per instar la titularitat de les finques a resoldre els problemes que puguin suposar un risc per a la salut comunitària. Les possibles denúncies es poden enviar a través de la Bústia ciutadana.

Control d’espècies exòtiques invasores

Consisteix en accions d'informació i sensibilització sobre la compra i abandonament d'espècies com les tortugues exòtiques i campanyes anuals de retirada d’exemplars. Així mateix en el programa de control d'aus urbanes s'inclouen les cotorres argentines, especècie invasora molt present a la ciutat.

Control d'instal·lacions per a la prevenció de la legionel·losi

L’Ajuntament fa un seguiment del compliment de la normativa sanitària de prevenció en les instal·lacions de risc detectades al municipi.

Top