Al contingut principal

Pressupostos participatius

 • Pressupostos participatius 2018-2019. Practico ciutat
 • Pressupostos participatius 2018-2019. Practico ciutat
 • Pressupostos participatius 2018-2019. Fes la teva proposta del 23 d'octubre al 12 de novembre
 • Pressupostos participatius 2018-2019. Practico ciutat
 • Pressupostos participatius 2018-2019. Practico ciutat

L’Ajuntament de Sant Cugat impulsa els pressupostos participatius per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin proposar, debatre i decidir el destí d'uns 2 milions d’euros de la partida d'inversions del pressupost municipal per als anys  2018 i 2019.

El proper 23 d'octubre de 2017 s'inicia una nova edició dels pressupostos participatius. 

Objectius

L’objectiu principal és implicar la ciutadania en la presa de decisions responsables sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un sistema reglat de participació.

 • Fomentar la participació a través d’un procés inclusiu que arribi a tota la ciutadania, associada o no. I potenciar els òrgans de participació actius al municipi
 • Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu per prioritzar-les
 • Planificar la despesa municipal el màxim d’ajustada a les prioritats ciutadanes.

Segona edició

La segona edició des Pressupostos participatius (2018-19) comptarà amb 4 etapes principals:

 1. Presentació de propostes per part ciutadania a títol individual o col·lectiu. 23 d'octubre al 12 de novembre de 2017. Durant aquest periode i fins el 19 de novembre, es podrà donar suport a les propostes presentades a decidim.santcugat.cat. Qualsevol proposta necessita un mínim de 5 suports ciutadans per passar a l'etapa següent.
 2. Tallers de debat ciutadà. Les propostes admeses, un cop siguin validades a nivell tècnic, es debatran col·lectivament en els tallers de debat.  (sessions adreçades a les persones i entitats prèviament convocades per correu electrònic)  Al gener i febrer de 2018  es convocaran 5 tallers de ciutat i 5 de barri (Centre Est, Centre Oest, Mira-sol, La Floresta i Les Planes) per debatre i prioritzar les propostes.
 3. Votació ciutadana. Es portaran a votació les 30 propostes finalistes prioritzades als tallers de debat (15 propostes de barri i 15 propostes de ciutat). Podran participar les persones empadronades a Sant Cugat majors de 14 anys. Abril - maig 2018
 4. Execució de les 10 propostes més votades. 2018-2019

Qui pot participar

Les persones empadronades a Sant Cugat majors de 14 anys

Tipus de propostes

En total s'escolliran 5 propostes de ciutat de fins a 300.000 € i 5 propostes de barri de fins a 80.000 €

Condicions de les propostes

 1. Ser considerada una inversió, és a dir, tot allò que l'Ajuntament pot construir i adquirir i és perdurable en el temps.
 2. Ser de competència municipal.
 3. Ser realitzables tècnicament i viables econòmicament.
 4. Propostes de barri: tenir visió de barri i generar impacte al conjunt del barri (Centre Est, Centre Oest, Mira-sol, La Floresta i Les Planes)
 5. Propostes de ciutat: tenir visió de ciutat i generar impacte al conjunt de la ciutat o a més de 2 barris.
 6. Respectar el marc jurídic i legal existent
 7. No ser una intervenció de manteniment obligatòria.
 8. Les propostes han de ser valorables econòmicament.

Normes de funcionament

Les normes de funcionament dels Pressupostos Participatius 2018-2019 han estat  aprovades pel Consell de Ciutat, màxim òrgan de participació municipal, després d'un procés de presentació d'esmenes.

Top