Al contingut principal

Pressupost

  • Ajuntament de Sant Cugat

En aquesta secció trobareu els pressupostos anuals de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i els estats de previsió anuals de despeses i ingressos de les seves societats i empreses municipals, així com:

  • Les audiències públiques del pressupost de l'Ajuntament
  • Les modificacions pressupostàries de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms
  • Els estats d'execució trimestrals de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les empreses municipals
  • La liquidació i el Compte General de l'Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les empreses i societats municipals.

També podeu consultar els comptes de l'Ajuntament als portals de la Sindicatura de Comptes de Catalunya i Rendicion de Cuentas.

 

 

Top