Al contingut principal

Estratègies de sostenibilitat

 • Vehicles elèctrics de la flota municipal
 • Reg intel·ligent per aspersors
 • Plaques solars a l'Ajuntament
 • Fanals de leds

Agenda 21 local

 • 2001: Fòrum ambiental per tractar diversos vectors. Elaboració de la primera Diagnosi Ambiental de la ciutat.
 • 2004: Fòrum ambiental per redactar el Pla d'acció local.
 • 2005: aprovació del Pla d'acció local de l’Agenda 21 pel Ple. Compta amb 9 línies estratègiques i 126 accions que han de permetre avançar cap a una ciutat més sostenible, tant a nivell social com ambiental. Creació de la Comissió de l'Agenda 21 per a fer el seguiment de les accions a través d’indicadors.
 • Més informació: L'Agenda 21 a oficinasostenible.santcugat.cat.

Estratègia local sobre canvi climàtic

Pacte d’alcaldes i alcaldesses 20/20/20

 • 2008: adhesió al Pacte d'alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea, aprovat per unanimitat al Ple fet el 15 de setembre. Compromís per assolir els objectius comunitaris de reducció del 20% de les emissions locals de gasos d’efecte hivernacle (GEH) i que el 20% de l’energia consumida provingui de fonts renovables abans del 2020.
 • 2009: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), aprovat per la Junta de Govern Local el 28 de setembre. Document elaborat a partir de l’adhesió al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, conté un total de 38 accions amb l’objectiu de reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle del municipi, augmentar la seva eficiència energètica i fomentar l’ús d’energies renovables. Més informació: Pacte d’Alcaldes 20/20/20  i  El PAES a oficinasostenible.santcugat.cat.
 • 2014: Declaració de Vilanova. Refermant aquest compromís, el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat del 28 d'abril de 2014, va fer seu l'acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat "Per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una energia sostenible local", aprovat en la 14a Assemblea de la Xarxa celebrada a Vilanova i la Geltrú el març de 2014. Més informació: Declaració de Vilanova.

Sistema de gestió ambiental: EMAS

Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi climàtic

El març de 2012 l’Ajuntament de Sant Cugat es va adherir al Programa d’Acords Voluntaris comprometent-se a:

 • Fer el seguiment de les emissions dels equipaments de titularitat municipal, l'enllumenat públic, els semàfors de la ciutat i la flota de vehicles municipals i de vehicles d’empreses concessionàries de transport de residus, neteja viària i manteniment de parcs i jardins.
 • Establir mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa.

'Mayors adapt' - Pla d'adaptació al canvi climàtic

 • 2014: Mayors adapt. L'estratègia local sobre canvi climàtic s'ha de completar amb unes directrius per a l'adaptació, doncs, tal i com fan palès els experts de l'IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) en el seu darrer informe, el canvi climàtic és una realitat i ja se'n poden constatar els impactes. En conseqüència, el 21 de juliol de 2014 el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat va aprovar la proposta de resolució de Ple per l'adhesió a la iniciativa europea Alcaldes per l'adaptació al canvi climàtic de la Direcció General d'Acció pel Clima de la Comissió Europea. Més informació: Mayors Adapt.
 • 2015: Durant l'any 2015 s'està redactant el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC). Més informació: Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic.

 

Top