Al contingut principal

Pla educatiu d'entorn

 • Pla educatiu d'entorn

Els Plans educatius d’entorn (PEE) són una proposta educativa per donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat; promouen l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribueixen a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

S’adrecen a l’alumnat de 0 a 18 anys i a tota la comunitat educativa, amb especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

Compten amb la participació i col·laboració dels centres educatius i les seves AMPA, associacions de veïns i altres entitats,  tant a La Floresta-Les Planes com al barri de Sant Francesc.

Les actuacions que es desenvolupen dins el Pla educatiu d’entorn responen als objectius generals següents:

 1. Incrementar l’èxit acadèmic
 2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització
 3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència en un marc d’educació inclusiva
 4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
 5. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic
 6. Potenciar l’educació en el lleure
 7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que operen en el territori:
  1. enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu
  2. enfortir la xarxa entre centres educatius
  3. enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn
 8. Promoure la sostenibilitat en les actuacions.

XTEC: Plans Educatius d'Entorn

Top