Al contingut principal

Pla de millora de la Floresta

  • Pla de millora de la Floresta

El Pla de millora de la Floresta és una proposta de gran abast que, impulsada per l'Ajuntament, pretén millorar la major part dels carrers d'aquest barri, un dels més antics de Sant Cugat, tan interrelacionat i vinculat amb el Parc de Collserola

Al document adjunt Pla de millora de la Floresta. Document de criteris trobareu informació àmplia i detallada d'aquest projecte: antecedents; què és; singularitats del barri; com es desenvoluparà; quins sectors afectarà la fase I de pavimentació (carrers i places); calendari de la licitació i del procés de participació.

Inici de les primeres obres

El calendari previst per executar la pavimentació és el següent:

  • Febrer 2015 – Setmana Santa: sector La Floresta Alta (c. Auró, c. Catalpa i c. Paulònia) i sector Parés (av. Pere Planas, c. Cedrela, c. Font del Fumet i ptge. de Parés)
  • Setmana Santa – Estiu: sector Font del Fumet (c. de Vallvidrera (est), camí Font del Fumet, c. Sàndal i ptge. de Fumet), sector de Miradors (c. Adrià Pardos, c. Font del Fumet, c. del Cupré, c. Moret, camí antic de Can Borrull, c. Aigües de Sabadell, av. Guix Borrull, av. Can Borrull i c. Sant Cristòfor) i sector Porters (c. Nenúfar, c. Casalot i c. de Vallvidrera (oest)
  • Estiu – 4rt trimestre 2015: sector Casino (c. de la Quadra de Canals, c. de Verdaguer i c. Palmera), sector Turó del Sol (camí de Terrassa (entre rotondes), c. Margarit, c. Turó del Sol i c. Rosa Mariné) i sector Muntanyesa Sud (av. de les Mines, av. de la Piscina, c. Ponent, pg. Crepuscle i c. Planeta)
  • 4rt trimestre – inicis any 2016: sector del Caqui (pg. del Xiprer, pg. del Caqui, c. Dinamarca i camí de la Serreta) i sector del Golf (c. Ones i ptge. Ones).

El Pla de Millora continuarà posteriorment amb una segona fase en què s'abordaran actuacions a places, passatges i accessos al Parc del Parc de Collserola.

En paral·lel, l’empresa que gestiona el servei municipal d’aigua, Sorea, està renovant la xarxa d’aigua potable i hidrants en els punts d’aquests carrers on hi ha detectada algun tipus d’incidència.

Top