Al contingut principal

Pla d'Actuació de Mandat

  • A un PAM de la ciutat que volem. Pla d'actuació municipal
  • Àmbits d'actuació del PAM 2015 - 2019
  • Plans estratègics del PAM 2015-2019
  • Presentació a la premsa del PAM 2015-2019
  • Presentació a la premsa del PAM 2015-2019
  • Presentació a la premsa del PAM 2015-2019

A un PAM de la ciutat que volem

L’Ajuntament s’ha dotat d’un Pla d’Actuació de Mandat (PAM) per fixar les prioritats d’aquest mandat (2015-2019). És el principal instrument de planificació estratègica per orientar l’acció de govern.

El PAM es divideix en quatre grans àmbits d’actuació:

  1. Desenvolupament econòmic
  2. Progrés social
  3. Cultura innovadora
  4. Entorn urbà.

D’aquests quatre àmbits se’n desprenen 10 plans estratègics concrets i transversals: el Monestir i el seu entorn, el foment de l'ocupació, la xarxa d'equipaments, el civisme i la cohesió social, la sostenibilitat i la qualitat urbana, l'habitatge social, el pla d'innovació, el pla d'internacionalització, el govern obert i els parcs empresarials.

Si voleu consultar informació més detallada d'aquests àmbits d'actuació i plans estratègics descarregueu-vos el document relacionat A UN PAM DE LA CIUTAT QUE VOLEM. Pla d'actuació municipal 2015-2019.

Top