Al contingut principal

Ordenances fiscals


L'Ajuntament de Sant Cugat regula les taxes i impostos vigents de competència municipal a través de les ordenances fiscals, conjunt de normes aprovat anualment pel Ple municipal. Podeu consultar els terminis de pagament dels diferents tributs en el Calendari Fiscal 2017  que emet l'Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.

Top