Al contingut principal

Mosquit tigre

 • Compte! Amb el mosquit tigre
 • Mesures preventives contra el mosquit tigre
 • Mosquit tigre
 • Mosquit tigre

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és un insecte invasor instal·lat a Sant Cugat des de l’any 2004. El seu cicle biològic inclou una fase aquàtica (larves) i una fase aèria (adulta).

La femella diposita els ous en espais susceptibles de ser inundats i és en l’aigua estancada on es desenvolupen les larves. És actuant a la fase aquàtica quan la col·laboració ciutadana és imprescindible per evitar que les larves es desenolupin fins a la fase adulta de l'insecte.

Com prevenir l’expansió

Si apliqueu les següents mesures preventives, entre tots reduirem  les molèsties que ocasiona el mosquit tigre:

 • Tractar l’aigua de les piscines durant tot l’any o tapar-les hermèticament. En cas de no estar en disposició de fer tractament durant tot l’any es preferible buidar la piscina i controlar les acumulacions que s’hi fan després de les pluges.
 • Evitar tenir aigua entollada sense tractar: basses, abeuradors, piscines inflables, estanyol o fonts. Si no es poden eliminar poseu-hi peixos (carpí vermell) que s’alimenten de les larves.
 • Controlar que no s’acumuli aigua als desguassos o als canelons de la teulada.
 • Eliminar els recipients de l’exterior que puguin acumular aigua: gerros, testos, plats, pots, joguines, regadores, ornaments...
 • Cobrir els espais on s’acumuli aigua que no puguin ser eliminats, amb tela mosquitera o omplir-los de sorra.
 • Canviar diàriament l’aigua dels abeuradors dels animals domèstics i dos cops per setmana l’aigua de les plantes aquàtiques.
 • Mantenir la vegetació controlada i retirar els objectes, deixalles o materials en desús per evitar que serveixin d’amagatalls als mosquits.
 • Tancar les portes i les finestres dels vehicles estacionats per evitar el transport passiu de l’insecte.
 • En el cas d’existir recipients i/o desaigües que no puguin ser buidats, cal realitzar tractaments amb pastilles efervescents que continguin com a matèria activa diflubenzuron destinades a eliminar les possibles larves. Es poden trobar a centres de jardineria i/o ferreteries.

Com evitar les picades

El període de màxima activitat del mosquit tigre a Catalunya va del juliol al setembre. Per tal d’evitar les picades, que són especialment en horari diürn , és recomanable portar roba de colors clars, màniga llarga, pantalons llargs i mitjons i posar mosquiteres a portes i finestres.

Com tractar les picades

En cas de picada, es recomana rentar amb aigua i sabó i desinfectar la zona afectada. Si es presenten molèsties importants o persistents cal consultar el metge o la metgessa de família del CAP. En cap cas s’ha de gratar la zona afectada.

Top