Al contingut principal

Mediació

 • Què és el Servei de Mediació
 • Rambla del Celler

El Servei de Mediació i Convivència treballa per a la convivència a Sant Cugat.

Acompanyem aquelles persones, grups o entitats que ho sol·licitin per millorar una situació de conflicte o mala convivència.

El Servei de Mediació i Convivència ofereix a la ciutadania la possibilitat de gestionar els seus conflictes de convivència, de manera dialogada, amb la intervenció d’un tercer imparcial, el mediador.

Quins conflictes atenem?

Tots aquells que neixen fruit de les dificultats de convivència en el dia a dia: entre veïns i veïnes, a comunitats de veïns i veïnes, a l'espai públic, a associacions, etc. Habitualment es tracta d'usos de malentesos, desavinences, usos d'espais públics (places, parcs, equipaments públics...).

Què oferim?

 • Intervencions en conflictes entre dues parts: ho ha de sol·licitar, com a mínim, una de les parts del conflicte. Una vegada acceptat el cas, s’inicia el procés de mediació amb els professionals del servei.
 • Intervencions de suport a les comunitats: posem a disposició de les escales i comunitats de veïns i veïnes diverses eines de gestió alternativa de conflictes per promoure una millora de la convivència.
 • Accions formatives: activitats adreçades a la ciutadania, a les entitats i als professionals interessats en gestionar de manera pacífica i positiva els conflictes.

Qui es pot adreçar al servei?

Qualsevol persona, comunitat de veïns i veïnes, grup de persones o entitat que vulgui resoldre o millorar una situació de convivència a Sant Cugat.

Procés de mediació

L'objectiu del procés és apropar les parts, escoltar, dialogar i reflexionar per gestionar la situació conflictiva que s'ha donat.

Una vegada feta la sol·licitud de mediació, el responsable mediador s'entrevista i escolta les parts per separat per conèixer la seva visió de situació i ajudar a reflexionar-hi. Si hi ha voluntarietat de totes les parts, es realitza una o més trobades conjuntes de mediació.

Característiques de la mediació

 • Voluntària: Ningú no està obligat a iniciar aquesta via o a mantenir-se en el procediment de mediació ni a concloure cap acord.
 •  Amb igualtat i imparcialitat: en el procés es garantirà que les parts intervinguin amb plena igualtat de condicions, sense que la persona mediadora pugui actuar en perjudici o interès de qualsevol d’elles.
 • Neutral: les actuacions de mediació hauran de permetre a les parts en conflicte possibilitar un acord per elles mateixes. La persona mediadora només facilitarà la comunicació per tal que siguin les parts les protagonistes del seu procés.
 • Confidencial: el procediment de mediació i la documentació utilitzada en el mateix és confidencial.

Com sol·licitar el servei?

Qualsevol persona que visqui o treballi a Sant Cugat pot adreçar-se al servei per a consultes o per un procés de mediació.

 • Presencialment: a l'Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
 • Per telèfon: 93 565 70 00 ext.2549
 • Via correu electrònic: mediacio@santcugat.cat

Enllaços d'interès

Top