Al contingut principal

Instituts

  • Institut Angeleta Ferrer
  • Institut Arnau Cadell
  • Institut Centre d'Alt Rendiment (CAR)
  • Institut Joaquima Pla i Farreras
  • Institut Leonardo da Vinci

Els instituts són centres educatius públics on es pot cursar l’educació secundària obligatòria (ESO) que és l’etapa educativa que comprèn dels 12 als 16 anys.

També ofereixen estudis postobligatoris, per a joves majors de 16 anys: batxillerat i/o cicles formatius.

Preinscripció 2017-2018

 

 

Top