Al contingut principal

Grups municipals

  • Medalla de regidor o regidora

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals.

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals. Cada regidor i regidora haurà d’adscriure’s com a mínim a una comissió.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

El consistori fruit de les eleccions locals del 24 de maig de 2015 ha passat a tenir set grups municipals, corresponents a les set candidatures que van obtenir representació:

  1. Convergència (anteriorment denominat Convergència i Unió, CiU)
  2. Candidatura d’Unitat Popular - CAV - Poble Actiu (CUP - CAV - PA)
  3. Ciutadans - Partit de la Ciutadania (C’s)
  4. Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d’Esquerres - Acord Municipal (ERC - MES - AM)
  5. Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (ICV - EUIA - E)
  6. Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC - CP)
  7. Partit Popular (PP)
Top