Al contingut principal

Grup CUP-CAV-PA

  • Núria Gibert, portaveu del grup de la CUP

El grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular - CAV - Poble Actiu (CUP-CAV-PA) està format, des de setembre de 2016 en què Dimitri Defranc el va abandonar per passar a ser regidor no adscrit, per una regidora i dos regidors. La seva portaveu és Núria Gibert.

Composició

  1. Núria Gibert i Dasca
  2. Ignasi Bea Segui
  3. Lourdes Llorente i Martínez (des de juliol de 2017, en substitució de Ramon Pique i Huerta)

Contacte

  • Telèfon: 93 565 70 00 (ext. 3084)
  • Adreça electrònica: grupcup@santcugat.cat
Top