Al contingut principal

Gerència


Correspon a la Gerència impulsar, coordinar i dirigir l’activitat conjunta dels diversos Àmbits de l’Ajuntament, supervisant la consecució dels resultats esperats i vetllant per la coordinació i coherència de la gestió global, d’acord amb les directrius de l’equip de govern de la Corporació i la normativa vigent.

L’estructura de gestió de l’Ajuntament està dirigida per la Gerència:

Sra. Carme Oliver i Riera
Gerent Municipal
Plaça de la Vila,1
08172 Sant Cugat del Vallès
 

 

Top