Al contingut principal

Espais naturals

  • Pantà de can Borrell
  • Parc de Collserola
  • Parc de Collserola
  • La Torre Negra

El municipi de Sant Cugat s’estén pel vessant nord-occidental de la Serra de Collserola fins a l’inici de la depressió vallesana. Atesa la seva situació geogràfica, el seu clima mediterrani temperat, la geologia, la hidrologia, la vegetació i la fauna, gaudeix d’una gran riquesa i diversitat biològica.

En destaca l'elevada súperfície forestal: amb una superfície total de  4.832 hectàrees (48,32 quilòmetres quadrats), més de la meitat d'aquest espai és forestal (2.578 hectàrees), i dins d'aquest, 2.201 hectàrees són arbrades.

Sant Cugat és el municipi amb més superfície inclosa al Parc Natural de la Serra de Collserola (un 44%), i dins dels seus límits es troben les dues reserves naturals parcials: la Font Groga i la Rierada-Can Balasc.

A les  zones periurbanes, la combinació d'espais forestals amb cultius bàsicament de secà formen un mosaic que afavoreix la biodiversitat.

L‘empremta humana és palesa tant dins la serra de Collserola com al terme municipal en la modificació del paisatge i en la quantitat de restes arqueològiques i construccions que s’hi troben i que constitueixen un patrimoni molt valuós.

Alguns dels espais d’interès són la Torre Negra, la Serra de Galliners, l’estany dels Alous, el el Pi d’en Xandri, la la Font Groga i la Rierada.

​Per altra banda, la xarxa de rieres i torrents que discorren per Sant Cugat constitueixen uns bons connectors biològics a conservar: riera de Sant Cugat, riera de Vallvidrera, torrent de Can Cabassa, riera de Saladrigues.

Avanç del Pla Especial de Collserola

Al web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) podeu consultar la documentació de l'avanç del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge (PEPNat) del Parc Natural de la Serra de Collserola: web del PEPNat.

Top