Al contingut principal

Entitats públiques empresarials locals

  • Logotip Cugat.cat
  • Nens entrevisten l'alcaldessa

EPEL Cugat.cat

La gestió directa del servei públic audiovisual local de Sant Cugat del Vallès la porta a terme l’Entitat Pública Empresarial Local Cugat.cat (www.cugat.cat).

L’EPEL Cugat.cat és una entitat 100% de l’Ajuntament que es regeix pels seus estatuts, pel reglament d’organització i funcionament del servei públic audiovisual local de Sant Cugat i per la resta de normes que li són aplicables.

Els òrgans de govern de l’entitat són:

  • El Consell d’Administració, a qui li correspon el govern, la gestió i el control de l’entitat
  • La Direcció, que té la responsabilitat executiva de la gestió de l’entitat

A més, d’acord amb el que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, s’ha creat el Consell Consultiu i Assessor de l’EPEL Cugat.cat, encarregat de garantir la participació social i política en la gestió del servei.

Directora: Mònica Lablanca

On

Top