Al contingut principal

Energia

  • Plaques solars
  • Fanals intel·ligents
  • Fanals de leds
  • Fanals de leds

L’Ajuntament de Sant Cugat aposta per l’ús d’energies renovables. Per aquest motiu, l’any 2010 va aprovar l’Ordenança municipal reguladora de la implantació de sistemes de captació d’energia solar tèrmica per a usos tèrmics en les edificacions.

La normativa, més restrictiva que el Codi tècnic de l’edificació i que el Decret d'ecoeficiència, inclou tot tipus de noves edificacions, rehabilitacions, reformes, ampliacions i canvis d’usos dels edificis.

D'altra banda, s’han instal·lat diversos sistemes d’aprofitament d’energies renovables en equipaments municipals i l’Ajuntament està desenvolupant i executant el Pla Director d’enllumenat públic de Sant Cugat.

Les directives europees estableixen que, a partir de l'1 de gener de 2019, tots els edificis públics nous i els que siguin renovats de forma important hauran de ser dissenyats com a edificis de consum gairebé zero. Per al sector privat, aquesta obligació s’endarrereix fins a l’1 de gener de 2021.

A més, les Ordenances Fiscals inclouen bonificacions pels elements de construcció sostenible i estalvi energètic.

Top