Al contingut principal

Direccions d'àmbit


Els Àmbits conformen les àrees orgàniques de rang superior en què s'organitza l'estructura de gestió de l'Ajuntament, amb dependència orgànica i funcional de Gerència. Alguns Àmbits compten amb òrgans directius subordinats a la direcció d'Àmbit.

Organigrama de gestió 2015-2019*

Gerència
Gerent: Carme Oliver
Innovació: Ignasi Bonet (sots director)
Promoció Econòmica: Susanna Tintoré (sots directora)
Participació ciutadana i Acció als barris: Marina Casals (sots directora)
IGEPESI: Carme Oliver (gerent)

Staff Alcaldia
Gabinet d'Alcaldia: Ramon Luque
Protocol: Mireia Forns (cap)
Secretaria: Cristina Ortega
Premsa i Comunicació: Vanesa Hernández (cap)

Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat
Director: Víctor Martínez

Àmbit de Gestió de Seguretat Ciutadana i Via Pública
Director: Jaume González

Àmbit de Gestió de Cultura, Educació i Promoció de la Ciutat
Directora: Cristina Recasens
OAMCC: Pep Tugues (director)
Patronat Municipal d'Educació: Carles Miró (director)

Àmbit de Gestió d'Urbanisme i Projectes
Director: Antoni Serra

Àmbit de Gestió d'Economia, Hisenda i RRHH
Director: Gustau Folch

Àmbit de Gestió de Polítiques Socials, Habitatge i Esports
Director: Xavier Codina
Promusa: Lluís Hosta (gerent)

* Revisió a febrer de 2017

Top