Al contingut principal

Control aigües

  • Piscines del Parc Central
  • Estalvi aigua
  • Estalvi aigua

L'àmbit de Salut de l'Ajuntament vetlla per la qualitat de l'aigua de consum al municipi així com de l'aigua de les piscines públiques.

Control aigua de consum

El subministrament d’aigua depèn de l'empresa gestora (en el cas de Sant Cugat, Sorea), dels ajuntaments i del Departament de Salut de la Generalitat.

Cada un d'aquests agents, des del respectiu nivell de competència, està obligat a prendre les mesures oportunes per prevenir els possibles riscos associats al consum d’aigua de la xarxa pública de subministrament.

L'empresa Sorea realitza periòdicament, d’acord amb el RD 140/2003, anàlisis de l'aigua de la xarxa on controla diferents paràmetres organolèptics, físico-químics i microbiològics. L’Ajuntament supervisa les actuacions de gestió i control fetes per Sorea i publica trimestralment els resultats analítics de l’aigua de consum.

La qualitat de l’aigua de consum es garanteix fins el punt d’entrada als edificis. A partir d’aquí l’aigua entra en la xarxa interna, on dipòsits o canonades poden alterar la seva qualitat. És recomanable analitzar l’aigua de l’aixeta en edificis construïts abans de 1980 o bé que disposin de dipòsits interns. Podeu sol·licitar una analítica de control a l'aixeta del consumidor del vostre habitatge, sense cost, a l’Ajuntament.

Control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del consumidor

L'Ajuntament va posar en marxa l'any 2013 el programa de control de l'aigua de l'aixeta del consumidor en alguns edificis considerats de risc i a partir d'ara aquest programa és accessible a tota la ciutadania donant prioritat als titulars o arrendataris d'edificis construïts abans de 1980.

La finalitat d'aquest tràmit és que els propietaris del immobles siguin coneixedors de si l'aigua que circula per la xarxa interna de l'edifici compleix amb la normativa sanitària que li és d'aplicació.

Control aigua de piscines d’ús públic

El programa de vigilància i control de les piscines d'ús públic vetlla per la qualitat i salubritat de l'aigua i per la seguretat de les instal·lacions.

Top