Al contingut principal

Consells sectorials

  • Acompanyem a la gent gran
  • CAP Turó de Can Mates
  • Parada de bus
  • Zona esportiva de la Guinardera
  • Pista Esportiva Coll Favà
  • Infants escoltant una professora
  • El llibre gegant

Els consells sectorials municipals són òrgans de participació sectorial relacionats amb diferents àmbits d'actuació municipal com Cultura, Esports o Polítiques Socials. 

Estan presidits per un membre de la Corporació i els seus vocals són representants dels col·lectius i les associacions ciutadanes de cada sector d'activitat. Les seves funcions són d'informació, debat i consulta sobre les polítiques municipals.

 

Top