Al contingut principal

Consell de Ciutat

  • consell de ciutat

És el màxim òrgan consultiu i de participació de Sant Cugat, on representants de la ciutadania i de les entitats debaten amb responsables polítics els assumptes públics de la ciutat.

Les seves funcions principals són debatre els plans d’actuació generals, canalitzar queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria de desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans.

El Consell de Ciutat està presidit per l’alcalde o alcaldessa. La resta de membres del Consell són:

  • un representant de cada consell sectorial i territorial
  • un regidor en representació de cada un dels grups municipals
  • fins a 5 persones en representació de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat
  • fins a 5 persones en representació de les associacions inscrites al registre municipal d’entitats
  • fins a 5 persones d’especial rellevància ciutadana proposades per l’alcaldessa i nomenades pel consell de ciutat
  • fins a 4 ciutadans escollits de forma aleatòria entre els majors de 16 anys empadronats en aquest municipi.

El Consell de Ciutat es va constituir per primer cop el 30 d’octubre de 2012. Els membres del Consell es van renovar l'1 de març de 2016. En el document adjunt podeu consultar la seva composició actual.

 

Top