Al contingut principal

Clàusules socials


Instrucció sobre la integració de clàusules socials en els contractes de l’Ajuntament.

Aquesta instrucció aprovada per Resolució de l'Alcaldia-Presidència número 228/15 de 6 de febrer, i ratificada per acord del Ple municipal en sessió de data 16 de febrer de 2015, fixa els criteris per a la incorporació de clàusules socials en la contractació de l'Ajuntament amb l'objectiu de facilitar la integració laboral dels col·lectius i/o persones amb més dificultats d'accés al mercat de treball.

Top