Al contingut principal

Classificació documental

  • Atenció ciutadana

La documentació generada per l’Ajuntament de Sant Cugat està integrada dins del patrimoni cultural català. Aquesta documentació, entesa com a documentació pública, ha d’estar organitzada, s’ha de sotmetre a avaluació i cal garantir la seva conservació d’acord a la Llei 10/2001 de 13 de juliol d’arxius i gestió de documents.

El Quadre de classificació documental (QdC) és un sistema d’estructuració d'aquesta documentació que permet la seva identificació, classificació, avaluació i conservació, fonamentada en les funcions que desenvolupa l’Ajuntament. La Junta de Govern Local va aprovar, el 6 d’octubre de 2008, la versió inicial del QdC.

Top