Al contingut principal

Avaluacions dels riscs relatius a elements mediambientals

  • Parc de Collserola

El cinquè informe de l'IPCC (Panell Intergovernamental d'experts sobre Canvi Climàtic), basat en noves evidències i una metodologia millorada, suposa una confirmació i un reforçament dels resultats de l’anterior informe, constatant que l’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i que, per tant, el canvi climàtic ja està tenint lloc i continuarà durant les properes dècades i segles.  

En primer lloc s’identifiquen aquelles dinàmiques climàtiques associades al canvi climàtic que les projeccions disponibles preveuen en aquest àmbit territorial i els impactes associats. Així mateix, s’identifiquen els sectors de tipus econòmic, social o ambiental que es poden veure més afectats pels fenòmens climàtics previstos. 

Del creuament d’ambdós aspectes s’identifiquen els principals riscos i impactes potencials pel municipi de Sant Cugat. En la part inferior trobareu la documentació en pdf ampliada de l’avaluació dels riscs i impactes potencials relatius a elements mediambientals al municipi. 

Projeccions climàtiques

La definició de les dinàmiques climàtiques previstes a Sant Cugat es realitzen a partir de la informació derivada de les projeccions climàtiques incloses en l’estudi de referència a nivell català, l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic, les quals es basen en les conclusions presentades a A. Barrera - Escoda i J. Cunillera (2011): Primer Informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per Catalunya durant el segle XXI. Informe tècnic, elaborat per l’Àrea de Recerca Aplicada i Modelització del Servei Meteorològic de Catalunya  (SMC). 

En base a aquests estudis, el clima a Sant Cugat evolucionarà de la següent manera:

  • Estius més calorosos i secs i major freqüència d’onades de calor. 
  • Augment de períodes secs (sense precipitació).
  • Probabilitat d’ocurrència de mesos excepcionalment plujosos i episodis amb precipitacions molt abundants.
  • Probabilitat d’augment dels temporals de vent.
  • Canvi en el cicle de les estacions (fenomen de tipus transversal). 
Top