Al contingut principal

Aigua

  • Reg intel·ligent per aspersors

L’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar, l’any 2008, l'Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua, un document que va ser pioner a Catalunya. El seu objectiu és l’estalvi eficient i l’ús racional de l’aigua en el municipi. Amb aquesta voluntat, regula la incorporació d’instal·lacions i mecanismes estalviadors d’aigua als edificis i noves construccions. 

En els últims anys, l’Ajuntament també ha estat aprofitant aigües freàtiques i pluvials per al reg de Parcs i Jardins i per a la neteja viària. Això ha estat possible gràcies a la legalització i ús de diversos pous del municipi, que han permès reduir el consum d’aigua potable.

Actualment, a més, estem treballant en la redacció d’un Pla Director de l’Aigua amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i SOREA, empresa gestora del servei de subministrament d’aigua municipal.

Top