Al contingut principal

A4 Sant Cugat del Vallès - Cerdanyola del Vallès – Barcelona


NOUS HORARIS
A partir del dilluns 23 de maig de 2016

Sortides des de Sant Cugat (c. dels Safareigs, FGC) a Cerdanyola

Horari de dilluns a divendres feiners 
05.55 - 06.25 - 06.55 - 07.25 - 07.55 - 08.10 - 08.40 - 09.10 - 09.40 - 10.10 - 10.40 - 11.10 - 11.40 - 11.55 - 12.25 - 12.55 - 13.25 - 13.55 - 14.25 - 14.40 - 15.10 - 15.40 - 16.10 - 16.40 - 17.10 - 17.40 - 18.10 - 18.40 - 19.10 - 19.40 - 20.10 - 20.40 - 21.10 - 21.40 - 22.10 - 22.40*

Horari de dissabtes i feiners d’agost
06.45 - 07.25 - 08.05 - 08.45 - 09.25 - 10.05 - 10.45 - 11.25 - 12.05 - 12.45 - 13.25 - 14.05 - 14.45 - 15.25 - 16.05 - 16.45 - 17.25 - 18.05 - 18.45 - 19.25 - 20.05 - 20.45 - 21.25 - 22.05 - 22.45*

Horari de diumenges i festius
07.35 - 08.25 - 09.15 - 10.05 - 10.55 - 11.45 - 12.35 - 13.25 - 14.15 - 15.05 - 15.55 - 16.45 - 17.35 - 18.25 - 19.15 - 20.05 - 20.55 - 21.45*

* Final a Cerdanyola (les Fontetes)

Sortides des de Cerdanyola (les Fontetes) a Barcelona

Horari de dilluns a divendres feiners 
05.55 - 06.20 - 06.50 - 07.20 - 07.50 - 08.20 - 08.45 - 09.15 - 09.45 - 10.15 - 10.45 - 11.15 - 11.45 - 12.05 - 12.20 - 12.50 - 13.20 - 13.50 - 14.20 - 14.50 - 15.05 - 15.45 - 16.15 - 16.45 - 17.15 - 17.45 - 18.15 - 18.45 - 19.15 - 19.35 - 20.05 - 20.35 - 21.05 - 21.35 - 22.05 - 22.35 

Horari de dissabtes i feiners d’agost
07.20 - 08.00 - 08.40 - 09.20 - 10.00 - 10.40 - 11.20 - 12.00 - 12.40 - 13.20 - 14.00 -14.40 - 15.20 - 16.00 - 16.40 - 17.20 - 18.00 - 18.40 - 19.20 - 20.00 - 20.40 - 21.20 - 22.00 - 22.40

Horari de diumenges i festius
08.05 - 08.55 - 09.45 - 10.35 - 11.25 - 12.15 - 13.05 - 13.55 - 14.45 - 15.35 - 16.25 - 17.15 - 18.05 - 18.55 - 19.45 - 20.35 - 21.25  

Sortides des de Barcelona (estació autobusos Fabra i Puig)

Horari de dilluns a divendres feiners 
06.10 - 06.40 - 07.10 - 07.40 - 08.10 - 08.40 - 09.10 - 09.40 - 10.10 - 10.40 - 11.10 - 11.40 - 12.10 - 12.25* - 12.40 - 13.10 - 13.40 - 14.10 - 14.40 - 15.10 - 15.40 - 16.10 - 16.40 - 17.10 - 17.40 - 18.10 - 18.40 - 19.10 - 19.40 - 19.55 - 20.25 - 20.55 - 21.25 - 21.55 - 22.25 - 22.55*

Horari de dissabtes i feiners d’agost
07.05 - 07.45 - 08.25 - 09.05 - 09.45 - 10.25 - 11.05 - 11.45 - 12.25 - 13.05 - 13.45 - 14.25 - 15.05 - 15.45 - 16.25 - 17.05 - 17.45 - 18.25 - 19.05 - 19.45 - 20.25 - 21.05 - 21.45 - 22.25 - 23.05*

Horari de diumenges i festius
07.35 - 08.25 - 09.15 - 10.05 - 10.55 - 11.45 - 12.35 - 13.25 - 14.15 - 15.05 - 15.55 - 16.45 - 17.35 - 18.25 - 19.15 - 20.05 - 20.55 - 21.45 

* Final a Cerdanyola (les Fontetes)

Sortides des de Cerdanyola (les Fontetes) a Sant Cugat

Horari de dilluns a divendres  feiners 
06.05 - 06.30 - 07.00 - 07.20 - 07.35 - 08.05 - 08.35 - 09.05 - 09.35 - 10.05 - 10.35 - 11.05 - 11.30 - 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 14.05 - 14.35 - 15.05 - 15.35 - 16.05 - 16.35 - 17.05 - 17.35 - 18.05 - 18.35 - 19.05 - 19.35 - 20.05 - 20.15 - 20.45 - 21.15 - 21.45 - 22.15 - 22.45 

Horari de dissabtes i feiners d’agost
06.50 - 07.25 - 08.05 - 08.45 - 09.25 - 10.05 - 10.45 - 11.25 - 12.05 - 12.45 - 13.25 - 14.05 - 14.45 - 15.25 - 16.05 - 16.45 - 17.25

Horari de diumenges i festius
08.00 - 08.50 - 09.40 - 10.30 - 11.20 - 12.10 - 13.00 - 13.50 - 14.40 - 15.30 - 16.20 - 17.10 - 18.00 - 18.50 - 19.40 - 20.30 - 21.20 - 22.10

Top