Al contingut principal

Detall notícia

  • Els tinent d'alcalde Damià Calvet i Susanna Pellicer
  • Ajuts socials al pagament de l'IBI
  • Dispensador de número per a Atenció Ciutadana

19 de maig 2017 Ciutadania

L’Ajuntament amplia els ajuts al pagament de l’IBI per fer-los arribar a un major nombre de famílies

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) entre el 12 de juny i el 29 de setembre.


Amb l’objectiu de seguir potenciant les polítiques de progrés social i el benestar de la ciutadania, l’Ajuntament ha augmentat aquest any 2017 els ajuts per pagar l’Impost de Béns Immobles (IBI). “La voluntat”, ha explicat el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Economia i Hisenda, Damià Calvet, “és destinar més recursos per a qui més ho necessita i, a la vegada, fer-los arribar a un major nombre de ciutadans i ciutadanes”.

Per aquest motiu s’han ampliat ostensiblement alguns topalls per tal de facilitar que més ciutadans se’n puguin beneficiar. A més a més, s’ha incrementat un 9’5% la partida destinada a cobrir aquests ajuts fins als 287.100€.

“Aquests ajuts formen part de les polítiques de progrés social, un dels quatre grans àmbits destacats de l’actuació municipal”, ha detallat la tinenta d’alcalde de Polítiques de Cicle de Vida, Progrés Social i Habitatge, Susanna Pellicer. Així mateix, Damià Calvet ha afegit que “es tracta d’un quadre d’ajuts que ens atreviríem a qualificar d’únic al conjunt de l’àrea metropolitana. Som una de les ciutats que proporciona un ajuts més potents i complets”.   

Cal recordar que l’Ajuntament dóna ajuts econòmics per pagar l’IBI a les famílies monoparentals, majors de 65 anys i llars amb pocs recursos econòmics. A més a més, bonifica part del rebut d’aquest impost a les famílies nombroses.

Objectiu: fer arribar els ajuts a més ciutadans

Enguany els ajuts –a famílies monoparentals, majors de 65 anys i llars amb pocs recursos- s’han unificat en una sola taula de requisits per tal de facilitar els tràmits (consulteu la Taula requisits ajuts al pagament de l'IBI relacionada) i ampliar el nombre de ciutadans que poden optar-hi. Les principals novetats són les següents:

  • S’elimina el topall màxim de l’ajut: enguany s’elimina per a les famílies amb trams de renda més baixos (fins a 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya-IRSC: és a dir fins a tenir uns ingressos màxims de 15.935€).
  • Es crea un import mínim de l’ajut: serà de 95€. Es donarà en cas que l’ajut al qual es té dret sigui inferior a aquesta quantitat.
  • Millora dels ajuts per a famílies amb pocs recursos:

S’incrementa fins al 90% en les rendes més baixes (l’any passat en aquests casos l’ajut arribava a cobrir un màxim del 66%).

S’amplia un 80% el topall màxim de l’ajut: s’ha passat de 250€ a 450€ màxim per ajut.

S’incrementa el topall del valor cadastral: l’any passat es donaven per a immobles que tinguessin un valor cadastral d’un màxim de 250.000€. Ara aquest topall s’amplia fins als 400.000€. D’aquesta manera més immobles es podran beneficiar d’aquets ajuts.

  • Millora dels ajuts per als majors de 65 anys: s’incrementa un 55% el topall màxim d’ingressos. Fins ara es tenia dret a aquest ajut en cas de no superar els 18.000€ i a partir d’ara el màxim serà de 27.890€.

400.000 € en bonificacions per a famílies nombroses

Aquest col·lectiu no rep un ajut econòmic sinó que, directament, es bonifica l’import de l’IBI per tal d’aplicar-hi una rebaixa. Enguany les bonificacions es mantenen igual que l’any passat, arribant a un màxim del 90%. El 2016 l’Ajuntament va bonificar un total de 402.639€ a un total de 1.045 famílies nombroses santcugatenques. La previsió per aquest any 2017 és que sigui una xifra similar.

Com consultar els ajuts i com presentar les sol·licituds?

La quantitat de cada ajut varia progressivament en funció dels ingressos de la unitat de convivència, el nombre de persones que en formen part i el valor cadastral de l’immoble on habiten. La taula dels ajuts i tota la documentació a aportar es pot consultar a santcugat.cat/ajuts-ibi.

Les sol·licituds per obtenir aquests ajuts social s’han de presentar a l’OAC entre el 12 de juny i el 29 de setembre. Els ciutadans que visquin de lloguer en un immoble i que per contracte hagin de pagar l’IBI, també podran sol·licitar-lo.

En cas que s’esgoti la partida econòmica que l’Ajuntament destina a aquests ajuts, s’estudiarà la possibilitat d’augmentar-la per donar resposta a totes les peticions.

Top