Al contingut principal

Detall notícia

  • Programa 'Pisos buits'
  • Oficina Local d'Habitatge

13 de febrer 2017 Habitatge

Arrenca l’operatiu per fer aflorar pisos buits per dedicar-los a persones amb necessitats socials

El programa per aconseguir 16 pisos està dirigit a propietaris, a qui se’ls ofereix la possibilitat de rehabilitar-lo, garantia de pagament i retorn en bon estat.


L’Ajuntament, conjuntament amb la Fundació Hàbitat 3, posa en marxa la campanya perquè els propietaris d’habitatges buits a la ciutat els cedeixin i es puguin destinar a lloguer social. El programa inclou la rehabilitació dels habitatges, en cas que el seu estat no permeti l’habitabilitat.

Un lloguer amb garanties

El programa va adreçat als propietaris i propietàries de pisos buits que veuen una opció de lloguer segur amb garantia de cobrament de la renda pactada durant la vigència del contracte.

El pla preveu que sigui l’Ajuntament a través de l’acord amb la Fundació Hàbitat3, qui es faci càrrec de l’avançament del  cost de la rehabilitació. El 80%, es compensarà a través de les quotes de lloguer i el 20% restant del cost serà a fons perdut. L’execució de les obres s’encarregarà a entitats del tercer sector social, prioritàriament de Sant Cugat.

Llogaters amb dificultats per accedir a un habitatge

Un cop finalitzat el procés de contractació i adequació dels habitatges, els Serveis Socials de l’Ajuntament proposaran les persones beneficiàries del programa i fixarà l’aportació a la renda del lloguer d’acord amb la seva situació econòmica. En els casos que es determini, la Fundació Hàbitat3 desenvoluparà un pla de treball sociolaboral amb les famílies. Un educador social serà qui desenvoluparà aquestes tasques en col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat.

Un dels trets diferencials del programa que es posarà en marxa amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Fundació Hàbitat3 és el compromís de fer el seguiment de les famílies, però a més també es contempla un pla d’inserció laboral per a les persones amb dificultats per trobar feina.

L’habitatge social, una prioritat a Sant Cugat

L’acord amb Hàbitat 3 amplia l’oferta ja existent en aquest àmbit. Fins ara l’Ajuntament oferia una borsa de mediació per al lloguer social a través de l’Oficina Local d’Habitatge, que compta actualment amb 114 contractes de lloguer vigents.

Promusa, en els últims anys ha construït més de 500 pisos de protecció oficial de lloguer general, lloguer per a joves i lloguer per a gent gran amb finalitats socials. Malgrat tot l’esforç realitzat, cal poder donar resposta a famílies afectades per la crisi i que no poden fer front als costos dels habitatges del mercat privat.

Pla Estratègic de l’Habitatge

El nou programa de mobilització de pisos buits amb finalitats socials forma part del Pla Estratègic de l’Habitatge i és un dels grans àmbits d’actuació de l’equip de govern per aquest mandat.

A banda de la mobilització d’habitatges buits, es contemplen altres mesures com el pagament d’ajuts al lloguer, fons d’habitatges d’emergència habitacional, mecanismes de prevenció de la pèrdua de l’habitatge com ara el SIDH o accions de prevenció i actuació davant situacions de pobresa energètica.

Top