Al contingut principal

Detall avís

  • Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges

oct.24

març31

Dilluns 24 de octubre, 2016

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges

En data 24 d’octubre de 2016, el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha tancat l’admissió de sol·licituds d’informes d’idoneïtat  per als Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i habitatges de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per exhauriment de la dotació econòmica de la convocatòria 2016. El termini previst inicialment per sol·licitar l'Informe d'idoneïtat  era el 31 de gener de 2017 o, com ha estat el cas, fins l'exhauriment de la partida.

Aquelles comunitats de propietaris que hagin tramitat la sol·licitud de l'informe d'idonëitat, un cop obtingut aquest poden sol·licitar els ajuts fins el 31 de març de 2017.

Poden beneficiar-se d’aquest ajuts edificis i habitatges de titularitat privada per a actuacions de conservació, habitabilitat a interior d’habitatge, millores de qualitat, sostenibilitat i accessibilitat.

Per a més informació

Oficina Local d’Habitatge (OLH)
c. Elies Rogent, 10
Tel. 935 878 910
olh@promusa.cat
www.promusa.cat

Informació actualitzada 25.10.2016

Top