Al contingut principal

Pla d'Igualtat

  • Fem un tàndem cap al futur

El II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Sant Cugat té com a objectiu principal promoure la igualtat entre dones i homes, per afavorir canvis estructurals en la ciutadania des de la perspectiva de gènere amb el suport del compromís institucional i la gestió transversal de les polítiques i recursos municipals.

quatre línies estratègiques de treball:

  1. Impuls de les polítiques de gènere.
  2. Lluitar contra la violència de gènere.
  3. Ocupació i emprenedoria: talent i lideratge femení.
  4. Benestar i qualitat de vida.

El treball transversal, la formació en perspectiva de gènere, la promoció de la coeducació i la coresponsabilitat, i la participació de les entitats i la ciutadania en general, i en especial les dones, constitueixen els objectius específics.

Top