Al contingut principal

Detall de tràmit

Cessió i/o lloguer d'espais municipalsSol·licitud de cessió i/o lloguer d’instal·lacions i espais de titularitat municipal per a la seva utilització.

La cessió i/o lloguer d'espais públics és un dels serveis bàsics de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat del Vallès, així com d'altres espais socioculturals.

Esl seus objectius són:

 • Facilitar el desenvolupament de les activitats i accions de la societat civil organitzada, oferint els espais més idonis i els recursos disponibles.
 • Reforçar el moviment associatiu de la ciutat i afavorir les iniciatives ciutadanes, individuals o col·lec­tives, perseguint un enriquiment sociocultural del conjunt de la ciutat.
 • Enfortir la vinculació de l’equipament amb el territori, sobretot en el cas dels centres culturals de districtes.
 • Promoure la mobilitat entre els territoris, visibilitzant els diferents centres i usant els seus espais quan aquests siguin els més idonis, posant l’accent en la seva funció i no tant en la seva proximitat.
 • Donar impuls a la creativitat de caire cultural, especialment les arts escèniques, oferint espais i recursos escènics.

Requisits:

 • Tothom pot accedir i utilitzar els espais municipals: entitats, associacions, col·lectius, empreses, particulars i organismes públics.
 • Es prioritzaran les iniciatives proposades des del teixit associatiu amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i potenciar les dinàmiques col·lectives que impliquin l'enriquiment sociocultural de la ciutat.
 • Tràmit subjecte a preus públics. L'aprovació anual també contempla les bonificacions i exempcions.

Documentació a aportar:

 • Document de sol·licitud d'espai municipal (Doc.088) degudament emplenat i signat
 • En el cas d'espais teatre, caldrà emplenar el (Doc.604) de Dades complementàries sol·licitud espai teatre
 • Autorització de representació, si escau
 • Si es necessita material o infraestructures, cal sol·licitar-ho mitjançant els documents específics (Doc.071) i (Doc.082)

Normativa:

 • Reglament de funcionament dels equipaments socioculturals municipals, aprovat al Ple Municipal de 20 de setembre de 2010 (BOPB de 18 d'octubre de 2010)
 • Preus públics vigents.

Observacions:

 • Centres socioculturals que pertanyen a la Xarxa de Centres Culturals Polivalents:
 1. Sant Cugat centre: Casa de Cultura, Xalet Negre, Casal Torreblanca i Centre d'Art Maristany (encara no es cedeixen espais)
 2. Mira-sol: Casal i Teatre
 3. La Floresta: Casino
 4. Les Planes: Casal
 • Altres espais municipals:
 1. Aula Magna del Conservatori
 2. Centre Social i sanitari de La Floresta
 3. Altres
 • Més informació:
 1. Pàgina web municipal, apartat Tràmits
 2. Trucant al 010 o al 902 543 010 si es truca des de mòbil o fora del municipi
 • Tramitació:
 1. Presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana on es registra la sol·licitud.
 2. Presencialment als centres de la XCCP
 3. Al web de la Casa de Cultura www.casadecultura.santcugat.cat, descarregant la sol·licitud i enviant-la per correu electrònic al centre cultural on sol·liciteu l'espai.
 • La sol·licitud haurà de presentar-se amb un mínim de 15 dies antelació i amb un màxim d'un any de la data de celebració de l'activitat. Si l'activitat requereix material del servei de Brigada Municipal, l'antelació haurà de ser de 20 dies.
 • P218 Gestió d'espais centres educatius
 • P239 Sol·licitud d'ús dels equipaments lúdics-esportius
 • P349 Casa de Cultura
 • P350 Aula magna Conservatori
 • P351 Casa Cultura Mira-sol
 • P352 Casal Joves Torre Blanca
 • P353 Centre Cívic Les Planes
 • P354 Casino La Floresta
 • P355 Centre Social i Sanitari La Floresta
 • P356 Xalet Negre
 • P361 Centre d'Art Maristany
 • N409 Sol·licitud de material

 

Data de darrera actualització: 12/01/2016


Top